Seven methods of killing Kylie Jenner-c

Seven methods of killing Kylie Jenner – Riksteatern 2022 Costume design.Director Millie Bathia Seven methods of killing Kylie Jenner – Riksteatern 2022 Costume design.Director Millie Bathia Seven methods of killing Kylie Jenner – Riksteatern 2022 Costume design.Director Millie Bathia Seven methods of killing Kylie Jenner – Riksteatern 2022 Costume design.Director Millie Bathia Seven methods of […]

Läs mer…

Den stora sprickan-c

Den stora sprickan – Malmö Stadsteater 2020 Costume design.Director Rebecca Örtman Den stora sprickan – Malmö Stadsteater 2020 Costume design.Director Rebecca Örtman Den stora sprickan – Malmö Stadsteater 2020 Costume design.Director Rebecca Örtman Den stora sprickan – Malmö Stadsteater 2020 Costume design.Director Rebecca Örtman Den stora sprickan – Malmö Stadsteater 2020 Costume design.Director Rebecca Örtman […]

Läs mer…

Hedwig-c

Hedwig and The Angry Inch – Malmö Stadsteater 2020 Costume design.Director Dritero Kasapi Photographs Mats Bäcker Hedwig and The Angry Inch – Malmö Stadsteater 2020 Costume design.Director Dritero Kasapi Photographs Mats Bäcker Hedwig and The Angry Inch – Malmö Stadsteater 2020 Costume design.Director Dritero Kasapi Photographs Mats Bäcker Hedwig and The Angry Inch – Malmö […]

Läs mer…

Två herrar-c

Två Herrars Tjänare – Uppsala Stadsteater 2014 Costume design.Director Dritero Kasapi Två Herrars Tjänare – Uppsala Stadsteater 2014 Costume design.Director Dritero Kasapi Två Herrars Tjänare – Uppsala Stadsteater 2014 Costume design.Director Dritero Kasapi Två Herrars Tjänare – Uppsala Stadsteater 2014 Costume design.Director Dritero Kasapi […]

Läs mer…

Pinocchio-c

Pinocchio – Uppsala Stadsteater 2014 Costume design.Director Dritero Kasapi Pinocchio – Uppsala Stadsteater 2014 Costume design.Director Dritero Kasapi Pinocchio – Uppsala Stadsteater 2014 Costume design.Director Dritero Kasapi Pinocchio – Uppsala Stadsteater 2014 Costume design.Director Dritero Kasapi Pinocchio – Uppsala Stadsteater 2014 Costume design.Director Dritero Kasapi Pinocchio – Uppsala Stadsteater 2014 Costume design.Director Dritero Kasapi Pinocchio […]

Läs mer…

Hamlet-c

Hamlet – Örebro Länsteater 2013 Costume design.Director Dritero Kasapi Hamlet – Örebro Länsteater 2013 Costume design.Director Dritero Kasapi Hamlet – Örebro Länsteater 2013 Costume design.Director Dritero Kasapi Hamlet – Örebro Länsteater 2013 Costume design.Director Dritero Kasapi Hamlet – Örebro Länsteater 2013 Costume design.Director Dritero Kasapi […]

Läs mer…

Fosterlandet-c

Fosterlandet – Göteborg Stadsteater 2015 Costume design.Director Anna Takanen Fosterlandet – Göteborg Stadsteater 2015 Costume design.Director Anna Takanen Fosterlandet – Göteborg Stadsteater 2015 Costume design.Director Anna Takanen Fosterlandet – Göteborg Stadsteater 2015 Costume design.Director Anna Takanen Fosterlandet – Göteborg Stadsteater 2015 Costume design.Director Anna Takanen Fosterlandet – Göteborg Stadsteater 2015 Costume design.Director Anna Takanen Fosterlandet […]

Läs mer…

Ellen-c

Ellen – Smålands Musik & Teater 2009 Costume design.Director Agneta Eller Jarleman Ellen – Smålands Musik & Teater 2009 Costume design.Director Agneta Eller Jarleman Ellen – Smålands Musik & Teater 2009 Costume design.Director Agneta Eller Jarleman Ellen – Smålands Musik & Teater 2009 Costume design.Director Agneta Eller Jarleman […]

Läs mer…